Archive for April, 2013

Kinh nghiệm tìm kiếm và xây dựng backlink hiệu quả

Kinh nghiệm tìm kiếm và xây dựng backlink hiệu quả

Đối với nhiều website, sau khi trải qua bước tối ưu onpage và xây dựng nền móng nội dung tốt mà từ khóa chưa thỏa mãn thứ hạng yêu cầu, chúng ta cần phải chuyển qua bước tìm kiếm và xây dựng backlink cho nó. Việc xây dựng backlink cho website là việc cần thiết, tuy nhiên không phải ai cũng có thể xây dựng được hệ thống backlink có hiệu quả. Trong xây dựng backlink hiện nay, đặc biệt là sau các đợt cập nhật thuật toán Panda và […]

Đọc tiếp

Posted in: SEO Google

Leave a Comment (0) →