Archive for July, 2013

Tạo trang bán hàng trên facebook-Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Tạo trang bán hàng trên facebook-Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Hiện nay với việc marketing trên các mạng xã hội ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong chiến dịch kinh doanh của nhiều công ty hay cửa hàng.Tạo một trang bán hàng cũng giống như việc xây nhà, tạo dựng một nền móng để từng bước phát triển, thu hút và giữ chân các thành viên, chính là các khách hàng tương lai trong đó! Việc tạo một trang bán hàng trên facebook là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tốt cho nhiều cửa hàng.Hãy nhớ rằng trang bán hàng […]

Đọc tiếp

Posted in: Social Media

Leave a Comment (0) →