Archive for Tài chính

Các Phương Thức Thanh Toán Qua Ngân Hàng

Các Phương Thức Thanh Toán Qua Ngân Hàng

Thanh toán qua ngân hàng là gì ? Thanh toán qua ngân hàng là hình thức thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ thông qua vai trò trung gian của ngân hàng, trong đó phổ biến là thanh toán không dùng tiền mặt. Thanh toán không dùng tiềnn mặt là hình thứcc thanh toán trong đó ngân hàng sẽ thực hiện việc trích từ tài khoản tiền gởi theo yêu cầu của người trả tiền để chuyển vào tài khoản cho người thụ hưởng Vai trò của hình thức thanh […]

Đọc tiếp
 

Posted in: Tài chính

Leave a Comment (0) →

Tổng quan về hoạt động ngân hàng thương mại

Tổng quan về hoạt động ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là gì ? Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán; thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Ngân hàng thương mại được phân biệt với các tổ chức trung gian tài chính khác bởi các hoạt động tiêu biểu của […]

Đọc tiếp
 

Posted in: Tài chính

Leave a Comment (0) →

Kê khai thuế qua mạng và những vấn đề cần quan tâm

Kê khai thuế qua mạng và những vấn đề cần quan tâm

Kê khai thuế qua mạng là gì? Kê khai thuế qua mạng là hình thức giao dịch điện tử giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế, một trong những hình thức giao dịch được pháp luật về thuế quy định, đây là hình thức giao dịch văn minh, hiện đại. Kê khai thuế qua mạng Internet là việc doanh nghiệp kê khai thuế trên máy vi tính của mình và gửi tới cơ quan quản lý thuế bằng mạng Internet, mà không phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến […]

Đọc tiếp
 

Posted in: Tài chính

Leave a Comment (0) →