Điểm chất lượng trong quảng cáo Adwords

Các bạn muốn chạy quảng cáo Google Adwords những với giá rẻ hơn, tối ưu ngân sách hơn thì một thuật ngữ mà cá nhân nào đang muốn tự chạy quảng cáo Google Adwords hiệu quả không thể không biết tới, đó là Điểm Chất Lượng

Tại sao điểm chất lượng lại quan trọng đến vậy?

 • Điểm chất lượng có tác dụng ước tính mức độ liên quan của mẫu quảng cáo với từ khóa và Destination Url.
 • Khi điểm chất lượng cao, Google hiểu rằng mẫu quảng cáo của bạn, từ khóa và Destination Url bạn chọn hoàn toàn liên quan và hữu ích cho khách hàng đang xem quảng cáo của bạn.
 • Ngược lại, điểm chất lượng thấp nghĩa là mẫu quảng cáo, từ khóa và destination url không có sự liên quan và không hưu ích với khách hàng đang xem quảng cáo của bạn.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu:

Giả sử bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một khóa đào tạo Adwords Pro. Bạn lên Google và search từ “dao tao adwords” và bạn click vào một mẫu quảng cáo. Sẽ thật tuyệt vời nếu nội dung trên trang của bạn vừa click có những thông tin về khóa đào tạo adwords. Và phần lớn những nội dung trên trang phù hợp với nhu cầu của bạn, khiến bạn tin tưởng, bạn sẽ đăng ký khóa học!

Trong ví dụ này thì Bạn tìm kiếm và tìm thấy chính xác những gì bạn đang có nhu cầu. Đó là điều mà Google xem như một trải nghiệm người dùng tuyệt vời và điều đó sẽ giúp cho bạn có được Điểm Chất Lượng cao.

Nếu ai chưa hiểu điểm chất lượng có tác dụng gì thì xem video này cho dễ hiểu. Minh họa cụ thể.

Kiểm tra Điểm Chất Lượng

1. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
2. Chọn tab Từ khóa.
3. Tìm kiếm cột Điểm chất lượng trong bảng thống kê. Nếu bạn không nhìn thấy cột này trong bảng của mình, bạn có thể thêm cột này bằng cách thực hiện như sau:

 • Nhấp vào trình đơn thả xuống Cột trong thanh công cụ phía trên bảng thống kê.
 • Chọn Cột tùy chỉnh.
 • Chọn Thuộc tính.
 • Nhấp vào Thêm bên cạnh Điểm chất lượng.
 • Nhấp vào Lưu.

Mỗi từ khóa sẽ nhận được Điểm chất lượng trên thang tỷ lệ 1-10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất. Google sẽ tính toán lại Điểm chất lượng mỗi khi quảng cáo của bạn đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo, có khả năng xảy ra nhiều lần trong ngày. Thay vì hiển thị các Điểm chất lượng khác nhau suốt cả ngày, Google hiển thị cho bạn một Điểm chất lượng sẽ cung cấp cho bạn ước tính chất lượng tổng thể của từ khóa đó.

Điểm Chất Lượng phụ thuộc yếu tố nào:

Mỗi khi có người dùng nào đó thực hiện tìm kiếm và thấy quảng cáo của bạn, Google sẽ tính điểm chất lượng. Để tính Điểm chất lượng này, Google xem xét một số điều liên quan đến tài khoản của bạn, như sau:

 • Tỷ lệ nhấp chuột (CTR)
 • Lịch sử tài khoản của bạn
 • Chất lượng Destination Url của bạn
 • Mức độ liên quan của từ khóa với mẫu quảng cáo
 • Mức độ liên quan của từ khóa với tìm kiếm của người dùng
 • Hiệu suất địa lý
 • Hiệu suất quảng cáo của bạn trên trang web.

Điểm chất lượng ảnh hưởng như thế nào

 • Khả năng đủ điều kiện cho đấu giá quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp từ khóa có giá thầu rẻ hơn.
 • Giá mỗi nhấp chuột (Cost Per Click) thực tế của từ khóa: Điểm chất lượng cao hơn thì giá cho mỗi nhấp chuột rẻ hơn. Điều đó có nghĩa là bạn trả tiền ít hơn cho mỗi nhấp chuột.
 • Ước tính giá thầu đầu trang của từ khóa: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến ước tính giá thầu đầu trang thấp hơn.
 • Vị trí quảng cáo: Điểm chất lượng cao hơn dẫn đến vị trí quảng cáo cao hơn trong khi giá phải trả vẫn thấp.

Tóm lại, Điểm chất lượng cao hơn sẽ giúp bạn chi trả cho mỗi click giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn. Khi những quảng cáo hiển thị có liên quan, phù hợp nhất với thông tin mà khách hàng tìm kiếm. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công hơn.

Nguồn: https://fanads.vn/diem-chat-luong-trong-quang-cao-adwords/

Posted in: Google Adwords

Leave a Comment (0) ↓
 
 

Leave a Comment

*