Tạo cơ sở dữ liệu MySQL mới

Bạn có thể làm theo các bước sau để tạo cơ sở dữ liệu mới 1. Đăng nhập vào hệ thống quản lý hosting cPanel. 2a. Chọn chức năng “Tạo cơ sở dữ liệu mới” trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và làm theo các bước chỉ dẫn. hoặc 2b. Chọn chức năng “Danh sách cơ sở dữ liệu MySQL” trong phần Quản lý cơ sở dữ liệu tại danh mục bên trái và điền vào hộp thoại Create New Database, sau đó bấm […]

Đọc tiếp

Khắc phục lỗi khi kết nối qua SSL

Để tăng tính bảo mật khi kết nối tới máy chủ, các khách hàng được khuyến khích sử dụng phương thức kết nối bảo mật SSL khi đăng nhập vào trung tâm tài khoản VinaHost và hệ thống quản lý hosting như cPanel/WHM, DirectAdmin và Litespeed. Để kết nối theo phương thức bảo mật SSL, khách hàng cần sử dụng đường dẫn https:// và kết nối tới cổng hỗ trợ SSL theo hướng dẫn gửi kèm khi kích hoạt dịch vụ. Do đặc trưng của hệ thống SSL, mỗi địa […]

Đọc tiếp

Các phương thức import cơ sở dữ liệu MySQL

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu mới, bạn cần sử dụng chức năng “Tạo cơ sở dữ liệu mới” trong cPanel. – Import cơ sở dữ liệu sử dụng phpMyAdmin: phương thức này thích hợp khi bạn import cơ sở dữ liệu đơn giản, import từ các định dạng khác hoặc import một phần cơ sở dữ liệu. Sau khi xác định cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng, bạn kích hoạt hệ thống quản lý phpMyAdmin trong cPanel và làm theo các bước sau: 1. […]

Đọc tiếp