Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động – Auto Responders

Hướng dẫn thiết lập trả lời mail tự động (Auto Responders) Chúng ta có thể cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders) để tự động trả lời email khi tài khoản mail chỉ định nhận được mail. Tính năng này khả dụng khi bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc không thể online để kiểm tra mail trong một thời gian và muốn người gởi mail biết mình chưa thể đọc mail và phản hồi mail được. Dưới đây là hướng dẫn cấu hình Trả lời mail tự động (Auto responders), […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn thiết lập hệ thống lọc mail

Hướng dẫn thiết lập hệ thống lọc mail cPanel cho phép chúng ta thực hiện lọc mail cho mỗi user. Việc lọc mai ở mỗi user này sẽ được hệ thống thực hiện sau khi tài khoản chính được lọc. Tài khoản chính này là tài khoản sau khi hosting được tạo ra bao gồm user sử dụng cPanel với định dạnguser@server.example.com  – bạn không thể sử dụng tài khoản này để gởi mail. Sau đây là bài viết giới thiệu cũng như hướng dẫn cấu hình lọc mail qua giao […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail – Mail forwarders

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail (Mail forwarders) Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình chuyển tiếp tài khoản email (Email account forwarders) và cấu hình chuyển tiếp domain email (Email domain forwarders) I. Chuyển tiếp tài khoản email (Email account forwarders) Tính năng chuyển tiếp mail cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail từ một địa chỉ email đến một địa chỉ email khác. Tính năng này rất khả dụng cho trường hợp bạn sở hữu nhiều địa chỉ email và không muốn […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin SpamAssassin là hệ thống tự động lọc email spam. Hệ thống này sẽ xác định các email nhận được có phải là mail spam hay không dựa vào phần nội dung (content) và và phần tiêu đề (header) của email gởi đến. Với hệ thống hosting của Lapoo, khách hàng có thể sử dụng SpamAssasin để chống spam cho các tài khoản email. Quý khách hàng cũng có thể tự cấu hình thêm một số tính năng để chống spam phù […]

Đọc tiếp

Hỗ trợ chuẩn kết nối thư điện tử

Lapoo cung cấp dịch vụ thư điện tử (email) và cho phép bạn sử dụng những phần mềm quản lý thư (mail client) như Microsoft Outlook và Mozilla Thunderbird để gửi và nhận thư. Bạn có thể kết nối tới máy chủ thông qua những phương thức sau: – Chuẩn POP3 qua cổng 110. – Chuẩn POP3 với cơ chế bảo mật SSL qua cổng 995. – Chuẩn IMAP qua cổng 143. – Chuẩn IMAP với cơ chế bảo mật SSL qua cổng 993. – Chuẩn SMTP qua cổng 25 […]

Đọc tiếp

Bộ lọc thư điện tử forwarder và catch-all

Bộ lọc thư điện tử Email Forwarder cho phép bạn Email Forwarding enables you to create an unlimited number of unique email addresses for each of your domains (e.g., yourname@my-example.com). Incoming mail sent to any of these addresses will be forwarded to the destination email addresses that you specify. The catch-all email will catch email sent to misspelled or non-existent addresses at your domain and then forward it to one address you set.

Đọc tiếp