Thư viện câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail – Mail forwarders

Hướng dẫn sử dụng tính năng chuyển tiếp mail (Mail forwarders)

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình chuyển tiếp tài khoản email (Email account forwarders) và cấu hình chuyển tiếp domain email (Email domain forwarders)

I. Chuyển tiếp tài khoản email (Email account forwarders)

Tính năng chuyển tiếp mail cho phép bạn gởi một bản sao của tất cả mail từ một địa chỉ email đến một địa chỉ email khác. Tính năng này rất khả dụng cho trường hợp bạn sở hữu nhiều địa chỉ email và không muốn phải tốn thời gian để vào từng hòm thư của từng email để kiểm tra mail. Dưới đây là ví dụ cụ thể:

Bạn có hai tài khoản email khác nhau là test@lapoo.vn và info@lapoo.vn . Nếu bạn đã cấu hình chuyển tiếp mail từ test@lapoo.vn đến info@lapoo.vn thì lúc này bạn chỉ cần check mail ở hòm thư test@gmail.com, không cần phải check mail ở hòm thư test@lapoo.vn vì tất cả mail của hòm thư này đã được copy đến hòm thư info@lapoo.vn

Các bước thực hiện cấu hình như sau:

1.  Đăng nhập vào cPanel hosting của bạn.

2. Vào menu Quản lý hòm thư điện tử à Chuyển tiếp email

1 (1)

3. Tại Email Account Forwarders, chọn vào button Add Forwarder

2 (1)

4. Sau khi chọn buttun Add Forwarder, giao diện Add a New Fowarder sẽ hiện lên, lúc này bạn cần điền địa chỉ email cần chuyển tiếp tại dòng Address to Forward, địa chỉ email đích cần chuyển tiếp đến tại dòng Forward to email address sau đó chọn Add Forwarder

3 (1)

Nếu nhận được thông báo All email sent to test@lapoo.vn will now be copied to info@lapoo.vn nghĩa là bạn đã thực hiện thành công.

Để gỡ bỏ cấu hình chuyển tiếp email vừa rồi, bạn chọn vào Delete ở dòng email forward tương ứng.

4 (1)

II. Chuyển tiếp domain email (Email domain forwarders).

Một tính năng cộng thêm là chuyển tiếp tất cả các email từ domain này đến domain khác thông qua cấu hình Email domain forwarders. Điều này có nghĩa là:

– Email đến test1@lapoo.vn sẽ được chuyển tiếp đến info1@lapoo.vn

– Email đến test2@lapoo.vn sẽ được chuyển tiếp đến info2@lapoo.vn

– Email đến test3@lapoo.vn sẽ được chuyển tiếp đến info3@lapoo.vn

– ….

Các bước cấu hình như sau:

  1. Đăng nhập vào cPanel, vào menu Quản lý hòm thư điện tử à Chuyển tiếp email như đã thực hiện ở mục I
  2. Ở phần Email domain forwarders, chọn button Add Domain Forwarder

5 (1)

1. Ở phần Add a new  domain forwarder, điền domain cần chuyển tiếp email đến sau đó chọn Add Domain Forwarders

6 (1)

Nếu nhận được thông báo “All email sent to test@lapoo.vn will now be copied to gmail.com” nghĩa là bạn đã cấu hình thành công.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓