Thư viện câu hỏi thường gặp

Khắc phục lỗi khi kết nối qua SSL

Để tăng tính bảo mật khi kết nối tới máy chủ, các khách hàng được khuyến khích sử dụng phương thức kết nối bảo mật SSL khi đăng nhập vào trung tâm tài khoản VinaHost và hệ thống quản lý hosting như cPanel/WHM, DirectAdmin và Litespeed. Để kết nối theo phương thức bảo mật SSL, khách hàng cần sử dụng đường dẫn https:// và kết nối tới cổng hỗ trợ SSL theo hướng dẫn gửi kèm khi kích hoạt dịch vụ.

Do đặc trưng của hệ thống SSL, mỗi địa chỉ IP của máy chủ chỉ có thể tạo một SSL certificate cho một domain chính, ngoài ra SSL cerfiticate phải được cấp bởi một số nhà cung cấp nhất định mới có giá trị sử dụng trên các trình duyệt. Bởi vậy khách hàng có thể gặp phải một số lỗi gồm có self signed certificate warning/error (do sử dụng SSL certificate không có xác nhận của nhà cung cấp, thường dùng cho một số site trong thời gian thử nghiệm hoặc đợi chứng nhận SSL), lỗi security certificate mismatch (do site của khách hàng sử dụng certificate chính của VinaHost, hoặc do truy cập qua IP chứ không truy cập trực tiếp qua tên miền). Với những trường hợp này, kết nối SSL vẫn còn nguyên tính bảo mật, nhưng khách hàng có thể phải sửa lại cấu hình trình duyệt để kết nối qua SSL.

Với trình duyệt Internet Explorer, khách hàng sẽ nhận được một thông báo như sau <xem hình>, và chỉ cần chọn “Continue to this website” để tiếp tục kết nối và đăng nhập vào hệ thống.

Với trình duyệt Firefox, khách hàng sẽ nhận được một thông báo như sau <xem hình>. Để khắc phục, chọn Tools -> Options, chọn phần Advanced và tab Encryption <xem hình>, sau đó bấm nút View Certificates để mở phần Certificate Manager. Sau đó chọn tab Servers, bấm nút Add Exception <xem hình> và điền đường dẫn SSL vào phần Location, bấm nút Get Certificates và chọn Confirm Security Exception <xem hình>. Khi quay trở lại trình duyệt, khách hàng có thể truy cập và kết nối qua SSL bình thường.

Với trình duyệt Safari, khách hàng sẽ nhận được một thông báo như sau <xem hình>, và chỉ cần bấm Continue để tiếp tục.

Posted in:

Leave a Comment (0) ↓