Thành lập từ năm 2009, Maxxus Media là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Online Marketing tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân sự am hiểu sâu về Marketing và các công cụ Online Marketing, Maxxus Media cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược Online Marketing tổng thể cho doanh nghiệp và triển khai các chiến dịch.

Dịch vụ cung cấp:

1. Digital Booking

 • PR Articles
 • CPD
 • CPM
 • CPC

2. Google Solutions

 • Google Adwords
 • SEO
 • SEM

3. Social Networks

 • Facebook Fanpage
 • Facebook Applications
 • Forum Seeding
 • Youtube Channel

4. Creative & Productions

 • Website & Microsite Design
 • Game Development

5. Email Marketing

6. Mobile Marketing

 • SMS Brandname
 • Mobile Adversiting

7. Media Clipping 8. Quick Post