Thế Giới Phẳng đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành, đa dịch vụ, hoạt động hiệu quả trong việc tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin mang tính chuyên nghiệp, có đẳng cấp tại Việt Nam, cùng với việc mở rộng, phát triển, và khẳng định chất lượng các sản phẩm công nghệ mang Thương Hiệu Việt với thị trường quốc tế.

Tầm nhìn

Thế Giới Phẳng đặt mục tiêu trở thành tập đoàn đa ngành, đa dịch vụ, hoạt động hiệu quả trong việc tư vấn, cung cấp giải pháp công nghệ thông tin mang tính chuyên nghiệp, có đẳng cấp tại Việt Nam, cùng với việc mở rộng, phát triển, và khẳng định chất lượng các sản phẩm công nghệ mang Thương Hiệu Việt với thị trường quốc tế.

Thế Giới Phẳng luôn nỗ lực để trở thành điển hình cho những công dân của thế giới mới, không bị cản trở bởi biên giới, không giới hạn về tầm nhìn, và luôn khát khao đi tìm khái niệm của sự Hoàn Hảo.

Sứ mệnh

Công nghệ thông tin và truyền thông góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực cùng phát triển, tăng cường năng lực công nghệ quốc gia. Vì một “xã hội thông tin” – Thế Giới Phẳng luôn chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triền, không ngừng cải tiến công nghệ.

Thế giới Phẳng luôn nổ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đưa ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, đáp ứng và vượt xa hơn những kỳ vọng của khách hàng, góp phần hưng thịnh quốc gia, tạo điều kiện cho mỗi thành viên của mình phát triển tài năng một cách tốt nhất và có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

Triết lý kinh doanh

Sự hài lòng của khách hàng là giá trị cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào, và là lý do duy nhất để doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Chính sách “khách hàng là trung tâm” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Thế Giới Phẳng.

Thế Giới Phẳng luôn lắng nghe, phân tích và thấu hiểu nhu cầu của từng khách hàng và áp dụng kinh nghiệm, kỹ năng, trí tuệ của mình để giải quyết những nhu cầu đó một cách tối ưu, giúp doanh nghiệp có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Mỗi khách hàng là một bộ phận cấu thành nên giá trị của Thế Giới Phẳng.

Liên hệ:

Flat World Software Company – THE GIOI PHANG Ltd.

3th floor, 35 Cao Thang str., Danang city

Tel: +84 (0511) 386 8959   –   +84 (0511) 386 8969

Email: info@tgp.vn

Website: www.tgp.vn | www.thegioiphang.com.vn