Steve Jobs nói về giá trị cốt lõi của Apple

Một đoạn video dài 7 phút được chia sẻ trên Youtube khá hấp dẫn cho những ai quan tâm đến lĩnh vực branding. Trong đó Steve Jobs giải thích về giá trị cốt lõi của Apple khi nhắc đến Got Milk và Nike như những brand tạo cảm hứng cho Apple, và về cách thức Chiat/Day tạo nên chiến dịch “Think Different” vào năm 1997 – một trong những chiến dịch quảng cáo huyền thoại giúp Apple vượt mặt hoàn toàn Windows về mặt giá trị thương hiệu.

Đọc bài dịch tại đây: http://lapoo.vn/noi-dung-steve-jobs-noi-ve-gia-tri-cot-loi-cua-apple/

Posted in: Văn hóa doanh nghiệp

Leave a Comment (0) ↓
 
 

Leave a Comment

*