Posts Tagged b2b

Tại sao cần áp dụng tiếp thị mạng xã hội trong tiếp thị B2B

Mấy tuần gần đây, tôi đã gặp một công ty B2B để thảo luận về tiếp thị. Chủ đề về cộng đồng và mạng xã hội được đưa ra để thảo luận và tôi đã được nghe về những khó khăn đối với những doanh nghiệp B2B trong việc nắm bắt sức mạnh của truyền thông mạng xã hội khi doanh nghiệp tiếp thị đến một doanh nghiệp khác.Họ vẫn chưa hiểu được giá trị của nó. Họ vẫn xem kiểu marketing này chẳng liên quan đến họ khi mà […]

Đọc tiếp

Posted in: Social Media

Leave a Comment (0) →