Xóa tài khoản Google Adwords khỏi Gmail

Một tài khoản Gmail một khi đã được gắn kết với một tài khoản Google Adwords (đăng ký hoặc được gán quyền vào một tài khoản Adwords) thì bạn không thể dùng chính Gmail đó để xóa tài khoản Adwords mà nó được gắn kết, bạn cũng không thể dùng tài khoản MCC đã gán quyền truy cập Adwords cho Gmail này làm việc này.

Tài khoản MCC không thể xóa quyền truy cập Adwords đã gán cho một gmail

Điều này khiến nhiều người mới bắt đầu làm Adwords ít nhiều gặp bối rối khi muốn gỡ bỏ tài khoản Adwords khỏi một tài khoản Gmail, hoặc xóa quyền truy cập vào một tài khoản Adwords của một Gmail.

Các bước sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Bước 1: Tạo một Gmail mới hoặc dùng một Gmail nào đó chưa từng đăng ký Adwords hoặc được gán quyền truy cập vào một tài khoản Adwords, gọi tắt là Gmail 2.

Bước 2: Đăng nhập vào Google Adwords bằng Gmail mà bạn muốn gỡ bỏ hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản Adwords, gọi tắt là Gmail 1

Bước 3: Chọn Setting (hình bánh răng) / Account Settings, chọn Account access, Click vào + USERS để gán quyền truy cập Administrative Access cho Gmail 2

Add them user cho tài khoản Adwords

  • Nhập Gmail 2 vào Email Address
  • Chọn Access level là Administrative access
  • Bấm Send invitation

Nhập email và chọn quyền cho user mới

 

Bước 4: Đăng nhập vào Gmail bằng tài khoản Gmail 2 để chấp nhận lời mời

User mới chấp nhận lời mời

 

 

Bước 5: Đăng nhập lại Google Adwords bằng Gmail 1 để gán quyền truy cập cho Gmail 2

Gán quyền truy cập cho User mới

 

Bước 6: Đăng nhập Google Adwords bằng Gmail 2 và xóa quyền truy cập của Gmail 1

  • Chọn Setting (Hình bánh răng)/Account settings, chọn Account access
  • Click chọn Acctions / Terminal Access đối với Gmail 1

Xóa quyền truy cập của user cũ
Như vậy là tài khoản Adwords đã được gỡ ra khỏi tài khoản Gmail 1 bằng cách chuyển nó qua cho Gmail 2.

Bạn phải dùng Gmail 2 chưa được gắn kết với với tài khoản Adwords nào để nó nhận tài khoản Adwords đã được đăng ký hoặc được gán quyền cho Gmail 1 trước, sau đó bạn mới có thể trả tự do cho Gmail 1. Vì đối với Google, tài khoản Adwords được sinh ra không thể mất đi, nó chỉ có thể chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác (Canceled & Resumed) hoặc chuyển từ Gmail này qua Gmail khác.

Posted in: Google Adwords

Leave a Comment (0) ↓
 
 

Leave a Comment

*