Ms Trinh – Quản lý Trường Sơn Tùng Hotel

Mặc dù khách sạn chúng tôi nhờ Lapoo triển khai chiến dịch quảng cáo Google Adwords trong một thời gian ngắn nhưng chúng tôi đã nhận thấy sự cải thiện rõ rệt, lượng khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi cao hơn 30% so với trước lúc triển khai. Mặt khác, chi phí cho việc quảng cáo Adwords cũng thấp hơn nhiều so với qua OTAs, Flash Sales… Chắc chắn chúng tôi sẽ thuê Lapoo triển khai quảng cáo tiếp trong thời gian tới.

Leave a Comment (0) ↓