Thuê ngoài toàn diện

cá nhân hóa theo yêu cầu

Thuê ngoài tổng thể

Cho Startup, thương hiệu mới

Thuê ngoài Social Media

Cho ngành hàng phong cách sống

Thuê ngoài Video Marketing

Xây dựng kênh Youtube, Tiktok

Thuê ngoài SEO

Đẩy top SEO tổng thể từ khóa

Thuê ngoài Content

Toàn bộ các nền tảng

Thuê ngoài theo yêu cầu

Xây dựng theo yêu cầu riêng

BENEFIT

Khách hàng nhận được

trong tất cả các gói dịch vụ

Gặp gỡ làm việc trực tiếp
Cá nhân hóa giải pháp

Tài liệu hỗ trợ miễn phí

Báo cáo hàng tuần

how it works

Quy trình thực thi

đảm bảo dự án thành công

Yêu cầu cụ thể

làm việc với khách hàng để cụ thể hóa mong muốn, mục tiêu.

Lập giải pháp

Xây dựng giải pháp theo yêu cầu của khách hàng

Thực thi và báo cáo

Thực thi và báo cáo cho khách hàng theo tuần.