Thuê ngoài toàn diện

cá nhân hóa theo yêu cầu

Monet exchange 1

Thuê ngoài tổng thể

Cho Startup, thương hiệu mới

Accounting

Thuê ngoài Social Media

Cho ngành hàng phong cách sống

Student 1 1

Thuê ngoài Video Marketing

Xây dựng kênh Youtube, Tiktok

mortgage 1

Thuê ngoài SEO

Đẩy top SEO tổng thể từ khóa

Card payment 1

Thuê ngoài Content

Toàn bộ các nền tảng

Payment

Thuê ngoài theo yêu cầu

Xây dựng theo yêu cầu riêng

noidung 1
lines left 1
BENEFIT

Khách hàng nhận được

trong tất cả các gói dịch vụ

Gặp gỡ làm việc trực tiếp
Cá nhân hóa giải pháp

Tài liệu hỗ trợ miễn phí

Báo cáo hàng tuần

how it works

Quy trình thực thi

đảm bảo dự án thành công

Group 1b 1

Yêu cầu cụ thể

làm việc với khách hàng để cụ thể hóa mong muốn, mục tiêu.

Group 2a 1

Lập giải pháp

Xây dựng giải pháp theo yêu cầu của khách hàng

Group 3a 1

Thực thi và báo cáo

Thực thi và báo cáo cho khách hàng theo tuần.