aida
Apr 29 2022
Uncategorized

Niềm tin (hoặc sự tự tin) là loại keo gắn kết xã hội và tạo ra mối quan hệ vững chắc và đáng tin cậy của nhau. AIDA là một lynchpin của phần khuyến mãi của 4Ps của Tiếp thị hỗn hợp, bản thân kết hợp là một thành phần quan trọng của mô hình kết nối nhu cầu của khách hàng thông qua tổ chức với các quyết định tiếp thị. Nhiệm vụ của một quảng cáo là thu hút người đọc, để anh ấy sẽ xem quảng cáo và bắt đầu đọc nó; sau đó quan tâm đến anh ta, để anh ấy sẽ tiếp tục đọc nó; sau đó để thuyết phục anh ta, để khi anh ta đọc nó, anh ta sẽ tin điều đó. Nếu một quảng cáo có ba phẩm chất thành công này, thì đó là một quảng cáo thành công. Chú ý an toàn.Giai đoạn II. Giữ sự chú ý qua sở thích.Giai đoạn III.

Tuy nhiên, tất cả đều tuân theo trình tự cơ bản bao gồm Nhận thức- Ảnh hưởng- Hành vi. Một chỉ trích quan trọng khác về các mô hình phân cấp bao gồm sự phụ thuộc của chúng vào khái niệm về một quá trình phản hồi tuyến tính, phân cấp . Thật vậy, một số nghiên cứu cho thấy rằng người tiêu dùng xử lý thông tin quảng cáo thông qua các con đường kép, cụ thể là cả nhận thức (suy nghĩ) và cảm giác (cảm giác) đồng thời. Hình ảnh doanh nghiệp và cá nhân (bao gồm hỗ trợ thương hiệu cao cấp). Đồng cảm với khách hàng này.

Việc tạo ra mong muốn mua nó sẽ giúp “Quyết định”. Ở Wikipedia này, các liên kết giữa ngôn ngữ nằm ở đầu trang, đối diện với tiêu đề bài viết.

Aida

Một số văn bản đề cập đến trình tự này là các mô hình Học tập → Cảm giác → Làm hoặc C-A-B (nhận thức-tác động-hành vi). Trong các nghiên cứu thực nghiệm, mô hình đã được tìm thấy là một yếu tố dự báo yếu kém về hành vi của người tiêu dùng thực tế. Ngoài ra, một đánh giá mở rộng của các tài liệu xung quanh hiệu ứng quảng cáo, thực hiện bởi Vakratsas và Ambler tìm thấy ít hỗ trợ thực nghiệm cho các mô hình phân cấp. Các tài liệu tiếp thị và quảng cáo đã sinh ra một số mô hình phân cấp.

aida

AIDA là một từ viết tắt của chú ý , quan tâm , mong muốn và hành động . Mô hình AIDA được sử dụng rộng rãi trong tiếp thị và quảng cáo để mô tả các bước hoặc giai đoạn xảy ra từ thời điểm người tiêu dùng nhận thức được sản phẩm hoặc thương hiệu trước khi người tiêu dùng dùng thử sản phẩm hoặc đưa ra quyết định mua hàng. Do nhiều người tiêu dùng nhận thức được thương hiệu thông qua quảng cáo hoặc truyền thông tiếp thị, mô hình AIDA giúp giải thích cách quảng cáo hoặc thông điệp truyền thông tiếp thị tham gia và liên quan đến người tiêu dùng trong lựa chọn thương hiệu.

Aida Tiếp Thị

Tính chuyên nghiệp (kiến thức về sản phẩm và tổng thể của toàn bộ quá trình từ quan điểm của khách hàng). Ưu thế cạnh tranh (để giải quyết các nhu cầu và yêu cầu của khách hàng này). Cam kết trong quá trình và hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

  • Di chuyển từ bước này sang bước khác, tổng số khách hàng tiềm năng giảm dần.
  • Quảng cáo phải nhận được “Chú ý”, 2.
  • Niềm tin (hoặc sự tự tin) là loại keo gắn kết xã hội và tạo ra mối quan hệ vững chắc và đáng tin cậy của nhau.
  • Để khắc phục một số thiếu sót của mô hình, một số mô hình phân cấp hiện đại đã sửa đổi hoặc mở rộng mô hình AIDA cơ bản.
  • Tuy nhiên, tất cả đều tuân theo trình tự cơ bản bao gồm Nhận thức- Ảnh hưởng- Hành vi.

Một số mô hình phân cấp có thể được tìm thấy trong tài liệu bao gồm hệ thống phân cấp hiệu ứng của Lavidge, DAGMAR và các biến thể của AIDA. Mô hình phân cấp đã thống trị lý thuyết quảng cáo, và, trong số các mô hình này, mô hình AIDA là một trong những mô hình được áp dụng rộng rãi nhất. Cuối cùng, S – ‘Hài lòng’ – được thêm vào để gợi ý khả năng khách hàng có thể trở thành khách hàng lặp lại, cung cấp các giới thiệu tích cực hoặc tham gia vào các hành vi vận động thương hiệu khác sau khi mua hàng. Tất cả các hệ thống phân cấp của các mô hình hiệu ứng đều thể hiện một số đặc điểm chung. Thứ nhất, họ là tất cả các mô hình tuyến tính, tuần tự được xây dựng dựa trên giả định rằng người tiêu dùng di chuyển qua một loạt các bước hoặc giai đoạn liên quan đến phản ứng nhận thức, tình cảm và hành vi mà lên đến đỉnh điểm khi mua hàng. Thứ hai, tất cả các hệ thống phân cấp của các mô hình hiệu ứng có thể được giảm xuống ba giai đoạn rộng – Nhận thức → Ảnh hưởng (cảm xúc) → Hành vi .

Biến Thể

Trong một cuộc khảo sát hơn 250 trang, Vakratsas và Ambler đã tìm thấy ít hỗ trợ thực nghiệm cho bất kỳ hệ thống phân cấp hiệu ứng nào. Bất chấp những lời chỉ trích đó, một số tác giả đã lập luận rằng các mô hình phân cấp tiếp tục thống trị lý thuyết, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo tiếp thị. Để khắc phục một số thiếu sót của mô hình, một số mô hình phân cấp hiện đại đã sửa đổi hoặc mở rộng mô hình AIDA cơ bản.

Aida Ja Suezin Kanava

Với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định quyền riêng tư. Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận. Những từ đầu tiên luôn được in ở thủ đô, để bắt mắt, và điều quan trọng là họ nên như vậy sẽ có khả năng bắt giữ sự chú ý của những người mà họ được giải quyết, và khiến họ đọc thêm. Nhân vật Blake trong bộ phim Glengarry Glen Ross của David Mamet làm cho một tham chiếu đến mô hình AIDA. Một sự khác biệt nhỏ giữa tài khoản hư cấu của mô hình và mô hình như nó được đề xuất ban đầu là “A” trong cuộc nói chuyện động lực của Blake được định nghĩa là sự chú ý hơn là nhận thức và “D” là quyết định chứ không phải là ham muốn. ↓Mong muốn – Người tiêu dùng phát triển một định hướng thuận lợi đối với thương hiệu.

Mô hình AIDA là một trong những mô hình phục vụ dài nhất được sử dụng trong quảng cáo, đã được phát triển vào cuối thế kỷ XIX. Kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong tài liệu tiếp thị và quảng cáo, mô hình đã được sửa đổi và mở rộng để giải thích cho sự ra đời của các nền tảng truyền thông và truyền thông quảng cáo mới. Một số mô hình thay thế được sửa đổi đang được sử dụng.

Mô hình AIDA cơ bản là một trong những mô hình phân cấp phục vụ dài nhất, đã được sử dụng trong hơn một thế kỷ. Sử dụng hệ thống phân cấp, chẳng hạn như AIDA, cho nhà tiếp thị sự hiểu biết chi tiết về cách đối tượng mục tiêu thay đổi theo thời gian và cung cấp thông tin chi tiết về loại thông điệp quảng cáo nào có khả năng hiệu quả hơn ở các thời điểm khác nhau. Di chuyển từ bước này sang bước khác, tổng số khách hàng tiềm năng giảm dần. Hiện tượng này đôi khi được mô tả là “phễu mua hàng”. Một số lượng lớn người mua tiềm năng nhận thức được một sản phẩm hoặc thương hiệu, sau đó một tập con nhỏ hơn trở nên quan tâm, chỉ với một tỷ lệ tương đối nhỏ chuyển sang mua thực tế. Hiệu ứng này còn được gọi là “phễu khách hàng”, “phễu tiếp thị” hoặc “phễu bán hàng.”

Trong suốt 100 năm qua, mô hình đã trải qua nhiều cải tiến và mở rộng, như vậy ngày nay có nhiều biến thể trong lưu thông. Do đó, mô hình AIDA đơn giản bây giờ là một trong một lớp mô hình, được gọi chung là các mô hình phân cấp hoặc phân cấp các mô hình hiệu ứng. Khi người tiêu dùng di chuyển qua hệ thống phân cấp các hiệu ứng mà họ vượt qua cả giai đoạn xử lý nhận thức và giai đoạn xử lý cảm xúc trước khi bất kỳ hành động nào xảy ra. Do đó, hệ thống phân cấp của các mô hình hiệu ứng đều bao gồm Nhận thức – Ảnh hưởng – Hành vi là các bước cốt lõi trong chuỗi hành vi cơ bản.

Quảng cáo phải nhận được “Chú ý”, 2. Có sự chú ý, nó phải tạo ra “Sở thích”, 3. Sở thích của người đọc phải tạo ra “Mong muốn mua”, 4.

Khơi dậy ham muốn.Giai đoạn IV. Tạo niềm tin và niềm tin.Giai đoạn V. Quyết định và hành động an toàn.Giai đoạn VI. Với mô hình ban đầu, Sheldon đã thêm sự hài lòng để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bảo trợ lặp lại. Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung.

Về bản chất, mô hình AIDA đề xuất rằng thông điệp quảng cáo cần phải hoàn thành một số nhiệm vụ để di chuyển người tiêu dùng thông qua một loạt các bước liên tục từ nhận thức về thương hiệu đến hành động (mua và tiêu thụ). Chủ đề chung trong tất cả các mô hình phân cấp là quảng cáo hoạt động như một kích thích và quyết định mua hàng là một phản ứng . Nói cách khác, mô hình AIDA là một mô hình phản ứng kích thích ứng dụng.

Bài mới