Tư vấn
Sep 10 2021

10 lợi ích của marketing thuê ngoài

Nhiều chiến thuật hơn. Nhiều công nghệ hơn. Nhiều dữ liệu hơn. Nhiều kết quả hơn. Ít thời gian hơn. Làm nhiều hơn với ít hơn là một cách sống của nhiều nhà tiếp thị ngày nay. Với sự phát triển không ngừng của các phương thức mới để tiếp cận người tiêu dùng, các chiến thuật tiếp thị mới và[…]

Read More
Sep 10 2021

Marketing thuê ngoài là gì ?

Theo Wikipedia, “gia công phần mềm” là hợp đồng phụ một quá trình như thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm cho một công ty bên thứ ba. Trong bối cảnh tiếp thị nội dung , hầu hết các doanh nghiệp được cấu trúc để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ nhưng không thường được hình[…]

Read More

Có nên thuê ngoài toàn bộ phòng marketing của bạn.

Thuê ngoài hay không thuê ngoài? Đó là một câu hỏi được đặt ra lặp đi lặp lại trong các cuộc họp quản lý dịch vụ chuyên nghiệp. Và chủ đề xuất hiện với tần suất đặc biệt những ngày này xung quanh việc thực hành tiếp thị. Tại sao? Bởi vì tiếp thị dịch vụ chuyên nghiệp đang[…]

Read More

Bài mới