Marketing thuê ngoài là gì ?
Sep 10 2021

Theo Wikipedia, “gia công phần mềm” là hợp đồng phụ một quá trình như thiết kế hoặc sản xuất sản phẩm cho một công ty bên thứ ba. Trong bối cảnh tiếp thị nội dung , hầu hết các doanh nghiệp được cấu trúc để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ nhưng không thường được hình thành để trở thành nhà xuất bản nội dung.

Với môi trường Marketing 2.0 hiện nay, các doanh nghiệp phải suy nghĩ như các nhà xuất bản và tạo mối quan hệ với thị trường của họ. Doanh nghiệp của bạn sẽ tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và duy trì tính nhất quán trong khi tuân thủ tiến trình sản xuất nếu bạn thuê ngoài quy trình tiếp thị của mình cho các công ty như Hua Marketing. Các công ty Gia công Quy trình Tiếp thị (MPO) như Hua chuyên tạo và thực hiện một chiến lược tiếp thị nội dung cụ thể cho doanh nghiệp của bạn.

Nội dung nào bạn có thể thuê ngoài?

Hiện nay đang có xu hướng thuê ngoài một loạt các dự án tiếp thị và xuất bản nội dung cho các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Dưới đây là danh sách một phần các dự án tiếp thị và xuất bản nội dung mà bạn có thể thuê ngoài.

  • Bản tin và Chiến dịch email
  • Sách và sách điện tử
  • Chuyên mục tư vấn
  • Cập nhật thông tin trang web
  • Blog bảo trì
  • Podcast và video
  • Giấy trắng
  • Báo cáo thường niên
  • Ấn phẩm thương mại

Tại sao thuê ngoài các dự án nội dung và tiếp thị của bạn?

Một chiến lược tiếp thị rõ ràng là cần thiết để kinh doanh thành công. Tuy nhiên, nó có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với một người nào đó vừa điều hành một công ty vừa thực hiện các chiến lược tiếp thị cùng một lúc. Tìm kiếm sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị trực tuyến có thể giúp doanh nghiệp của bạn đạt được mục tiêu tiếp thị của mình. Họ có thể giúp bạn tạo ra chiến lược tiếp thị nội dung tốt nhất phù hợp với doanh nghiệp của bạn, đồng thời loại bỏ các lỗi và khởi đầu sai, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn.

Khi lập kế hoạch thuê ngoài một khía cạnh hoặc toàn bộ dự án tiếp thị của bạn, hãy tìm một công ty MPO KHÔNG tính phí một khoản phí phù hợp. Tìm kiếm sự trợ giúp của các công ty tiếp thị thực hành và định hướng kết quả cung cấp quy trình dễ hiểu để lựa chọn các dịch vụ phù hợp để đáp ứng nhu cầu tiếp thị của bạn. Bằng cách đó, bạn được đảm bảo nhận được những sản phẩm chất lượng mà doanh nghiệp của bạn xứng đáng được nhận.

Bài mới